Welkom in de Toverkoffer

In onze speelzaal spelen peuters in de leeftijd van 2 – 4 jaar. De peuterspeelzaal is een leuk uitje voor uw kind en tegelijkertijd een plek waar de ontwikkeling spelenderwijs wordt gestimuleerd.  

Voor kleine mensen met grote plannen

Wij bieden een veilige en uitdagende omgeving waarin de kleine mens zich kan ontwikkelen door middel van spel, op gebied van motoriek, taal, samen spelen en samen delen. We begeleiden de kinderen in een vaste structuur, waarbij de inhoud gerelateerd is aan een thema. De thema’s zijn herkenbare en steeds terugkerende of nieuwe onderwerpen. De structuur is afwisselend in rustige en actievere spelvormen. Tevens werken wij met de Piramide methode.

Piramide is een methode voor alle kinderen. Met een combinatie van spelen, werken en leren kunnen drie- tot zes- jarigen gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Het programma richt zich op acht ontwikkelingsgebieden die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind, uiteenlopend van denk- en taalontwikkeling tot creatieve en persoonlijkheidsontwikkeling. De Piramidemethode start op de peuterspeelzaal en loopt door in de kleutergroepen 1 en 2 van de basisschool.

Overdrachtformulier

Als de peuter naar de basisschool gaat vindt middels het overdrachtformulier informatie-uitwisseling plaats van de peuterspeelzaal naar de basisschool.