Normbesef

Peuters hebben nog weinig besef van goed en kwaad. Door op een consequente en rustige manier aan de peuter uit te leggen wat goed is en wat niet, brengen de pedagogisch werkers het kind de beginselen van deze begrippen bij en leren zij hem met zijn geweten om te gaan.

Belonen en straffen

De pedagogisch werkers benaderen de peuters op een positieve en constructieve manier. Wanneer iets niet mag, laten zij direct zien wat wel mag. Als de peuter iets afpakt leren we hem dit zelf terug te geven. Bijten, hard duwen enz. dan wordt de peuter even apart op “het foute stoeltje” geplaatst. Wij laten zien wat hij fout doet en leren hem wat hij wel mag. De nadruk ligt hier op het en goed uitleggen.

Omgaan met emoties

Angst en negatief gedrag

Peuters kunnen soms angstig zijn. Zij kunnen last hebben van verlatingsangst of angstig zijn in nieuwe situaties. Ook de eigen, vaak levendige, fantasie kan tot angst leiden. Het kind kan realiteit en fantasie niet altijd uit elkaar houden. Door het kind vertrouwen te leren hebben in zichzelf en in het feit dat zijn verzorger hem weer komt halen, proberen de pedagogisch werkers deze peuterangsten te verminderen. Zijn zelfstandigheid en zelfvertrouwen worden gestimuleerd door de peuter te begeleiden en te belonen. De pedagogisch werkers tonen begrip voor de angsten van het kind en samen met hem zoeken zij op een positieve manier naar een oplossing.

Bij een peuter is negatief gedrag echter vaak een uiting van een gevoel van verdriet of ontevredenheid, omdat iets niet lukt, of hij iets niet krijgt wat hij verlangt. Dit vloeit voort uit zijn onvermogen om zich op een andere, sociaal onaanvaardbare, manier te uiten. Doordat de peuter zich nog niet goed met taal kan uiten, laat hij via zijn gedrag zien wat hij wenst. Door geduld te tonen, rustig met het kind te praten en hem eventueel te helpen, trachten de pedagogisch werkers het negatieve gedrag te verminderen.

Omgaan met verschillende culturen

In de peuterspeelzaal hebben we te maken met verschillende culturen. Hierdoor hebben we te maken met verschillende waarden en normen. Onze peuterspeelzaal maakt geen onderscheid in cultuur of achtergrond. Door de kinderen kennis te laten maken met de verschillende achtergronden leren de peuters begrip te tonen voor verschillen en deze te respecteren.