Dit Pedagogisch beleidsplan maakt inzichtelijk waar wij als peuterspeelzaal voor staan. Ook wordt uitgelegd wat onze werkwijze en omgeving is. Tevens is dit Pedagogisch beleidsplan aangepast aan huidige wetgeving conform IKK (Integratie Kwaliteit Kinderopvang)

Wij beschrijven hoe we op de peuterspeelzaal met de kinderen omgaan en waarom wij dit zo doen. Op deze manier kunnen wij als team dezelfde uitgangspunten en methoden hanteren om inhoudelijk ons werk te kunnen uitvoeren.

Dit pedagogische beleidsplan vormt tevens de basis voor het begeleiden van nieuw personeel en stagiaires. Op deze manier wordt de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk verhoogd en gewaarborgd, waarmee “de kleine mens” een start kan maken om zijn of haar grote plannen te verwezenlijken.

Zie voor meer informatie het onderstaande document.

Download het Pedagogischbeleidsplan

Download de piramide methode bijlage 2 van PBP

Download hier werkinstructie bijlage 3 van PBP