Nieuws

16-07-2021 Foto’s van het thema Zomer (deel 2) zijn op het fotoalbum geplaatst.

11-06-2021 Foto’s van het thema Zomer (deel 1) zijn op het fotoalbum geplaatst.

10-05-2021 Foto’s van het thema Lente (deel 2) zijn op het fotoalbum geplaatst.

26-03-2021 Foto’s van het thema Lente (deel 1) zijn op het fotoalbum geplaatst.

15-03-2021 Foto’s van het thema Winter 2021 (deel 2) zijn op het fotoalbum geplaatst.

15-02-2021 Foto’s van het thema Winter 2021 (deel 1) zijn op het fotoalbum geplaatst.

14-02-2021 Tarieven 2021 zijn geplaatst. Zie Tarieven.

04-02-2021 Op maandag 8 februari 2021 gaan wij weer open.

Hieronder zie je de Instructiefilm “looproute voor brengen en halen” en Protocol Omgang met COVID-19.

Protocol Omgang met COVID-19

18-01-2021  De lockdown is verlengd tot 8 februari 2021

19-12-2020  Tegemoetkoming kosten kinderopvang voor ouders die alle kosten zelf dragen tijdens de coronasluiting.

Er is nu meer duidelijkheid over de tegemoetkoming van de kosten kinderopvang door de overheid!
Dit geldt voor beide sluitingsperiodes. Voorjaar 2020 en van af 16 december 2020.
Hieronder zie je de link en de tekst van het nieuwsbericht van de overheid.

Nieuwsbrief overheid 18-12-2020

Tegemoetkoming kosten kinderopvang voor ouders zonder overheidsvergoeding i.v.m. coronasluiting wordt uitgevoerd door de SVB
Er is een kleine groep ouders die nog geen tegemoetkoming heeft ontvangen voor de sluiting afgelopen voorjaar. Deze groep heeft gebruik gemaakt van kinderopvang en de kosten van kinderopvang volledig zelf gedragen. Het betreft naar verwachting ouders van circa 8.000 kinderen.

Het kabinet vindt het wenselijk dat deze personen, die de facturen van kinderopvang tijdens de sluiting dit voorjaar hebben doorbetaald een tegemoetkoming krijgen. Ook zullen deze personen voor de nieuwe sluitingsperiode vanaf 16 december 2020 een tegemoetkoming krijgen mits zij de kinderopvangfacturen hebben doorbetaald, net als ouders met kinderopvangtoeslag of via gemeente gebruik maken van kinderopvang.

In de regeling die wordt uitgewerkt kan men op aanvraag een tegemoetkoming ontvangen. Het ligt voor de hand dat de regeling zowel een tegemoetkoming biedt over de periode in het voorjaar als de sluiting per 16 december. Dit wordt momenteel uitgewerkt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat deze regeling uitvoeren. In januari 2021 zal meer bekend worden over het moment waarop een aanvraag bij de SVB kan worden ingediend en wanneer de tegemoetkoming wordt uitbetaald.

18-12-2020  Foto’s van het thema Kerst 2020 (deel 1) zijn op het fotoalbum geplaatst.

15-12-2020 Tijdelijke sluiting  2e Corona-lockdown

Tot onze grote spijt moeten we vanaf woensdag 16 december tot en met 17 januari 2021 wederom sluiten. Onderstaande is vandaag naar de ouders/verzorgers gemaild:

Beste Ouder/Verzorger,

Zoals u wellicht hebt vernomen moeten de scholen en kinderopvang tijdelijk sluiten vanwege de 2e Lockdown. Dat betekent dat de Toverkoffer vanaf as. woensdag 16 december tot en met 17 januari 2021 gesloten is.

Compensatieregeling (ook voor ouders die de kosten geheel zelf betalen) 

Het kabinet vraagt ouders die hun kind(eren) vanwege de afgekondigde maatregelen tijdelijk niet naar de kinderopvang kunnen brengen de factuur door te betalen.

Ouders houden op deze manier recht op de kinderopvangtoeslag/compensatie en behouden hun plek op de kinderopvang wanneer deze weer opengaat.

Ouders krijgen voor deze periode een tegemoetkoming die de eigen bijdrage voor de kosten voor kinderopvang die zij zelf betalen (tot de maximum uurprijs) benadert. Het kabinet maakt hiervoor een regeling.

Deze gaat gelden voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, onder een gemeentelijke regeling vallen of de kosten voor kinderopvang geheel zelf betalen.

Ook ouders die gebruik maken van noodopvang hebben recht op tegemoetkoming.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/14/noodopvang-voor-kinderen-van-ouders-met-een-cruciaal-beroep-en-kwetsbare-kinderen

Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

Deze ouders krijgen ook een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Nieuwe informatie over deze regeling volgt zo spoedig mogelijk en zal op deze plek bekend worden.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

Wij zullen wij u ook op onze website op de hoogte houden. https://detoverkoffer.nl/nieuws/

Het is jammer dat we weer zo abrupt moeten sluiten en dit via de mail moeten melden. We hopen dat we er met z’n allen goed doorheen komen en elkaar over 5 weken weer te zien!

Mochten er vragen en of opmerkingen zijn mail ons dan gerust.

Heeeeeeel veel groetjes van Willeke, Mats en Pieter

 

03-12-2020 Foto’s van het thema Sinterklaas 2020 (deel 2) zijn op het fotoalbum geplaatst.

20-11-2020 Foto’s van het thema Herfst 2020 (deel 3) en Sinterklaas (deel 1) zijn op het fotoalbum geplaatst.

29-10-2020 Foto’s van het thema Herfst 2020 (deel 2) zijn op het fotoalbum geplaatst.

08-10-2020 Foto’s van het thema Herfst 2020 (deel 1) zijn op het fotoalbum geplaatst.

21-09-2020 Foto’s van het thema Zomer 2020 (deel 2) zijn op het fotoalbum geplaatst.

27-08-2020 Vanaf 31-08-2020 is de middag openingstijd 12:45-15:45 uur.

Om zo veel mogelijk aansluiting te hebben met de gewijzigde openingstijden  van basisschool de Baanbreker zal de openingstijd van de middag weer terug gedraaid worden. Van af 31 augustus as is nu de middag openingstijd 12:45-15:45 uur.

18-08-2020  Protocol gewijzigd: kind (0-4) blijft thuis na vakantie in rood of oranje gebied. (12/08/20)

Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang/peuterspeelzaal of gastouderopvang mogen. Dit is een voorzorgsmaatregel, vanwege het frequente en intensieve contact (verzorging, voeding, knuffelen) dat kinderen in deze leeftijdscategorie hebben met de pedagogisch medewerkers en gastouders.

09-07-2020 Stoere Peuters

Wij Willeke en Mats willen jullie (ouders/verzorgers) van harte bedanken dat iedereen zich zo goed aan de Corona-regels heeft gehouden. Hierdoor hebben wij er met z’n allen voor gezorgd dat onze peuters enthousiast, vol goede moed, met rugzakje, zelfstandig zonder ouder naar binnen kwamen wandelen. Wij wensen iedereen vanaf 20 juli een hele fijne vakantie toe.

Groetjes Willeke en Mats

07-07-2020 Foto’s van het thema Zomer 2020 (deel 1) zijn op het fotoalbum geplaatst.

19-06-2020 Protocol kinderopvang is aangepast: jonge kinderen met neusverkoudheid mogen naar de kinderopvang of peuterspeelzaal

Kinderen van 0 – 4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool hoeven niet langer thuis te blijven als ze neusverkouden zijn.  Het RIVM heeft het beleid voor kinderdagverblijven en scholen gewijzigd. Kinderen die naast neusverkoudheid geen andere klachten hebben mogen naar de opvang. Hebben zij koorts of andere klachten passend bij COVID-19, dan moeten zij thuis blijven. Dit geldt ook wanneer een volwassen gezinslid dergelijke klachten heeft of als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.

10-06-2020 Foto’s van het thema lente 2020 (deel 2) zijn op het fotoalbum geplaatst.

04-06-2020 Beste Ouder/Verzorger,

Vandaag is er naar de ouders/verzorgers een mail verstuurd over het aanleveren van gegevens voor Belastingdienst Toeslagen. Heb je deze mail niet ontvangen check dan even je SPAM of neem even contact met ons op.

25-05-2020 We hebben de afgelopen periode een aantal berichten geplaatst over het omgaan met het Coronavirus. Voor de overzichtelijkheid hebben we de informatie nu gebundeld in één document “Protocol Omgang COVID-19” Zie onderstaande link. Hierin is ook de aangepaste procedure vermeld.

Protocol Omgang met COVID-19

18-05-2020 Foto’s van het thema lente 2020 (deel 1) zijn op het fotoalbum geplaatst.

06-05-2020 Aanvullende Corona maatregelen

Instructiefilm looproute brengen en halen

Onderstaande Mail is naar de Ouder/Verzorger gemaild op 6-5-2020. (kijk ook even in de spam als je deze mail niet in je inbox ziet)

Beste Ouder/Verzorger,

Zoals in het vorige mailtje aangegeven hebben wij met de Basisschool overlegd hoe wij aan de Corona regels kunnen voldoen.
Als aanvulling op de vorige mail (1 mei 2020) zie je hieronder de toevoegingen:
– Zowel de ouders van de basisschool als van de Toverkoffer mogen niet de school in en het schoolplein niet betreden.
– Voor wat betreft het brengen, halen en de looproute van de peuters komt er deze week (planning donderdagavond) op de website.
– Het is de bedoeling dat de peuter door 1 ouder/verzorger gebracht/opgehaald wordt.
Hieruit volgt dat u feestjes/verjaardagen helaas niet in de peuterspeelzaal kunt bijwonen.

– Ook is gebleken dat de middag eindtijd veranderd is bij de basisschool tot 15:00 uur. (Continue rooster)
Hierdoor zijn wij genoodzaakt onze openingstijden van de peuterspeelzaal aan te passen.
– Van af maandag 11 mei 2020 wordt de middagtijd op de peuterspeelzaal 12:15 – 15:15 uur.

– De eerstvolgende keer zullen wij de luizenzakken aan u meegeven. Deze mag u ook gebruiken om de spullen voor uw kind in te doen.

– Zoals u wellicht eerder heeft gelezen komt Deborah voor twee maanden bij ons stage lopen.

Heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u ons altijd mailen.

Groetjes Willeke, Mats en Deborah

 

01-05-2020 Wij gaan vanaf maandag 11 mei as. weer open!!

We hebben er heel veel zin in! Natuurlijk moeten wij ons wel aanpassen aan de Corona regels van de RIVM en Overheid. Hieronder zie je de brief die vandaag naar de ouders/verzorgers is gemaild met eerste set Corona maatregelen en praktische informatie. De procedure voor het brengen en halen van uw kind doen wij in overleg met de basisschool. Het overleg met de basisschool vindt plaats op 4 mei. Zodra wij hier meer informatie over hebben maken wij dit z.s.m. bekend !

Beste ouder verzorger, onderstaande brief zonet gemaild. (kijk ook even in de spam als je deze mail niet in je inbox ziet)

Beste Ouder/Verzorger,

Vanaf maandag 11 mei 2020 gaan wij weer open.
We hebben er heel veel zin in!
Natuurlijk moeten wij ons wel aanpassen aan de Corona regels van de RIVM en Overheid.

Naast Willeke en Mats komt Deborah bij ons een oriëntatie stage lopen.
Deborah is 29 jaar en heeft ervaring in onze branche als gastouder.
We zijn dus met z’n drieën en kunnen ons daardoor eventueel in groepjes opsplitsen, in het lokaal, de hal en buiten.

Corona maatregelen
• Kinderen kunnen vanaf 11 mei weer naar de kinderopvang.
• In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van het werk niet (altijd) mogelijk en wenselijk.
• Tussen (pedagogisch) medewerkers onderling en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
• Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht.
• Informatie over een kind kan via digitale weg of telefonisch worden gedeeld.
• Wij organiseren de breng- en haalmomenten zo, dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
Denk hierbij aan looproutes, eenrichtingsroutes.
• In de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet kinderopvang.
• In de kinderopvang is men gewend om te werken volgens (bestaande) strikte hygiëne richtlijnen van het RIVM. https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
• Houders dragen er zorg voor dat melding wordt gedaan bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (met ziektebeeld corona) op locatie hebben.

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis
o Neusverkoudheid en een van onderstaande klachten
o Hoesten
o Moeilijk ademen/benauwdheid
• Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis
• Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben
• Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celcius en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis
• Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang
• Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.

Brengen en ophalen van uw kind
De procedure voor het brengen en halen van uw kind doen wij in overleg met de basisschool.
Het overleg met de basisschool vind plaats op 4 mei. Zodra wij hier meer informatie over hebben maken wij dit z.s.m. bekend.

Belangrijke praktische zaken
Wat uw kind in ieder geval nodig heeft is een Tas/Rugzak groot genoeg om het volgende in te doen;
– verschoonkleding
– luier en doekjes
– bakje met naam voor het door uw zelf gesneden fruit
– eventueel bakje met naam voor de speen
– eventueel zakje met naam voor knuffel
– eventueel zakje met naam voor de eigen tuitbeker

– Wij zullen voorlopig de maandfactuur in de Tas/Rugzak van uw kind doen

Financiën: bron rijksoverheid

Om de vergoeding zo snel mogelijk uit te betalen, is gekozen voor een eenvoudige regeling op basis van beschikbare gegevens bij de Belastingdienst, zonder dat ouders formulieren hoeven in te vullen. Om voor de zomer tot betaling over te kunnen gaan is gekozen voor de peildatum 6 april. Ouders krijgen de vergoeding op basis van de gegevens die op dat moment bekend zijn bij de Belastingdienst, zoals het aantal kinderen, het aantal opvanguren en het verzamelinkomen. De Belastingdienst geeft dit door aan de Sociale Verzekeringsbank en die keert vervolgens het bedrag in de maanden juni, uiterlijk juli, rechtstreeks aan de ouders uit.

Voor ouders met een Speciaal Tarief contract. Dus voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en de kosten van kinderopvang geheel zelf dragen.
Deze groep is onder de aandacht gebracht bij het ministerie van SZW. Op een later moment zal het ministerie besluiten of voor deze groep een vorm van compensatie mogelijk is.

Zijn er nog vragen en of opmerkingen dan horen wij dit graag.

Met vriendelijke groet,

Willeke en Mats

Peuterspeelzaal De Toverkoffer

 

14-04-2020 Voor het laatste nieuws voor wat betreft de compensatieregeling kinderopvangtoeslag zie onderstaande link.

Nieuws compensatieregeling kinderopvangtoeslag

16-03-2020 Zeg de kinderopvangtoeslag niet op !!

Bron: Woordvoerder Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De ‘gewone’ financiering opvang blijft in stand
Het is ook van groot belang dat de reguliere financiering van de kinderopvang niet op de schop gaat nu een deel van de ouders de komende drie weken geen gebruik mag maken van de normale regelingen. “Ouders betalen de rekening en krijgen een deel terug van de Belastingdienst”, legt Vreeburg uit. “Die contracten en betalingen houden we nu in stand; later wordt gekeken wat de financiële consequenties zijn voor mensen die nu geen gebruik maken van de opvang.”

Zij snapt dat een eerste gedachte van ouders die niet onder de vitale beroepen vallen is om niet te willen betalen voor opvang waar zij nu geen gebruik van mogen maken. “Maar als alle ouders die regeling nu gaan opzeggen, vervalt bijvoorbeeld automatisch ook hun recht op kindertoeslag. Dan zet je een circus in gang waar niemand op dit moment op zit te wachten. De prioriteit is nu om de vitale beroepen goed te faciliteren.”

16-03-2020 De Toverkoffer sluit in de periode van 16 maart t/m 6 april 2020 

Zoals jullie al in de persconferentie van de Rijksoverheid hebben vernomen gaat de kinderopvang in Nederland dicht in de periode van 16 maart t/m 6 April 2020.  Wij verwachten dat er in de komende dagen voldoende aanvullende informatie vanuit de Rijksoverheid zal volgen zodat het allemaal wel wat duidelijker wordt.

03-02-2020 Foto’s van het thema Winter 2020 (deel 1) zijn op het fotoalbum geplaatst.

06-01-2020 Tarieven 2020 zijn geplaatst. Zie Tarieven.

09-12-2019 Foto’s van het thema Sinterklaas 2019 (deel 2) zijn op het fotoalbum geplaatst.

21-11-2019 Foto’s van het thema Sinterklaas 2019 (deel 1) zijn op het fotoalbum geplaatst.

05-11-2019 Foto’s van het thema Herfst 2019 (deel 2) en Kinderboekenweek zijn op het fotoalbum geplaatst.

03-10-2019 Foto’s van het thema Herfst 2019 (deel 1) en Kinderboekenweek zijn op het fotoalbum geplaatst.

23-09-2019 Foto’s van het thema Zomer 2019 (deel 2) zijn op het fotoalbum geplaatst.

19-07-2019 Foto’s van het thema Zomer 2019 zijn op het fotoalbum geplaatst.

26-06-2019 Foto’s van het thema Water zijn op het fotoalbum geplaatst.

17-04-2019 Foto’s van het thema Lente 2019 (deel 2) zijn op het fotoalbum geplaatst.

26-03-2019 Foto’s van het thema Lente 2019 (deel 1) zijn op het fotoalbum geplaatst.

07-03-2019 Foto’s van het thema Bouwen zijn op het fotoalbum geplaatst.

07-03-2019 Het vakantierooster 2019-2020 is toegevoegd. Zie Vakanties

23-01-2019 Foto’s van het thema Winter 2018/2019 (deel 1) zijn op het fotoalbum geplaatst.

21-01-2019 Nieuwe versie van het protocol Kindermishandeling is geplaatst. Zie Regelingen

21-01-2019 Nieuwe versie van het beleidsplan veiligheid en gezondheid is geplaatst. Zie Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

02-10-2018  De Toverkoffer heeft een oudercommissie samengesteld.

De leden hiervan zijn Hanneke (voorzitter) moeder van Brendon, Laura moeder van Jari en Lindsay moeder van Mason. De oudercommissie is aangesteld als aanspreekpunt voor de ouders. De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en te vertegenwoordigen. 2 keer per jaar komen wij bij elkaar om te vergaderen. Hierbij adviseren wij ook de leidinggevende bijvoorbeeld over het beleidsplan veiligheid & gezondheid en het kind volg- en stimuleringsplan. Het e-mailadres van de oudercommissie is oudercommissie@detoverkoffer.nl . Zie ook Oudercommissie .

25-08-2018  Vanaf 1 september 2018 wijzigen de openingstijden en tarieven
Nieuwe Openingstijden: Ochtend dagdeel van 8:30 uur tot 11:30 uur. Middag dagdeel van 12:45 uur tot 15:45 uur. Zie ook Openingstijden

Nieuw tarief bij Plaatsingsovereenkomst KDV (kinderopvangtoeslag mogelijk)
– voor een dagdeel ochtend of middag € 74,40 per maand. Zie ook Tarieven

Nieuw tarief bij Plaatsingsovereenkomst ST(kinderopvangtoeslag niet mogelijk)
– voor een dagdeel ochtend of middag € 55,00 per maand. Zie ook Tarieven

Zie voor landelijke registratie van peuterspeelzaal de Toverkoffer:  www.landelijkregisterkinderopvang.

18-01-2018   Informatie over Infectieziekten, Spraak en Taal ontwikkeling.

De KIDDI – App aangaande infectiezieken die wij als pedagogisch-werkers gebruiken is wellicht ook handig voor ouders en verzorgers.  Hij is gratis te downloaden in de Apple Store (Apple) en de Play Store (Android).

Voor de taalontwikkeling gebruiken wij onder meer de informatie van Kind en Taal.