Kind Volg- en Stimuleringsplan

Het kind volg- en stimuleringsplan voor onze peuters van 2 tot 4 jaar is onderdeel van het pedagogisch beleidsplan van de Toverkoffer. Dit beleidsplan is geldig en operationeel vanaf 1 januari 2018.

In dit het kind volg- en stimuleringsplan is onze praktische werkwijze aangegeven op de volgende gebieden van ons werk waarbij het kind centraal staat:
1. Hoe volgen we de ontwikkeling van onze kinderen
2. Hoe signaleren we ontwikkelingsvertraging en -versnelling
3. Hoe overleggen we met de ouders en maken we hen eventueel wegwijs in de sociale kaart
4. Hoe ziet het ontwikkelingsgericht werken er bij ons uit
5. Hoe werken we samen met het onderwijs

Download hier het kindvolg en stimuleringsplan