Tarieven per 1 januari 2021

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00. U dient dit bedrag aan de pedagogisch werker te geven gelijk met het volledig ingevulde inschrijfformulier. U krijgt een ontvangstbevestiging met een inschrijfnummer. Indien uw peuter niet direct geplaatst kan worden wordt hij/zij op de wachtlijst gezet zodra het inschrijfgeld door ons is ontvangen.

Afhankelijk van uw situatie kunt u een keuze maken uit één van onderstaande contractvormen:

  1. Plaatsingsovereenkomst KDV (Kinderdagverblijf)
    Bij deze overeenkomst is het voor u mogelijk kinderopvangtoeslag aan te vragen.
  2. Plaatsingsovereenkomst ST (Speciaal Tarief)
    Deze overeenkomst is uitsluitend van toepassing indien één van de toeslagpartners / ouders / verzorgers niet werkt en niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag ! Bij deze overeenkomst is het niet mogelijk kinderopvangtoeslag aan te vragen.

1) Tarieven 2021 bij Plaatsingsovereenkomst KDV (Kinderdagverblijf)

Bij deze overeenkomst is het voor u mogelijk kinderopvangtoeslag aan te vragen.

Het uurtarief 2021 is € 8,46. Het maandbedrag is € 84,60 euro per dagdeel per maand gedurende 12 maanden (dus doorbetaling tijdens vakanties).

Het tarief is gebaseerd op 40 weken. In de schoolvakanties is er geen peuterspeelzaal. We rekenen met vaste maandprijzen, dus de 40 weken wordt verdeeld over 12 maanden. Op deze manier blijft uw maandbedrag elke maand gelijk, ook als er in een maand een schoolvakantie valt.

Berekening van één dagdeel: € 8,46 x 3 uur x 40 weken : 12 maanden = € 84,60.

U kunt een uitgebreidere proefberekening maken van de belastingdienst waar de toeslag aangevraagd moet worden. Gegevens voor het invullen van de rekentool zijn:

  • Tarief: € 8,46 per uur
  • Aantal uur voor 1 dagdeel per week is 10 uur per maand
  • Aantal uur voor 2 dagdelen per week is 20 uur per maand. (2 x 10 uur)
  • Aantal uur voor 3 dagdelen per week is 30 uur per maand (3 x 10 uur) enz…

Kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie (Beide ouders moeten b.v. werken). Zie de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag (Belastingdienst).

2) Tarieven 2021 bij Plaatsingsovereenkomst ST (Speciaal Tarief)

Deze overeenkomst is uitsluitend van toepassing indien één van de toeslagpartners / ouders / verzorgers niet werkt en niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag ! Bij deze overeenkomst is het niet mogelijk kinderopvangtoeslag aan te vragen.

Het tarief is € 62,00 per maand gedurende 12 maanden bij één dagdeel per week. Voorbeeld: 1 dagdeel is € 62,00 per maand gedurende 12 maanden. 2 dagdelen is 2 x € 62,00 = € 124,00 per maand gedurende 12 maanden. 3 dagdelen is 3 x € 62,00 = € 186,00 per maand gedurende 12 maanden. Het tarief is gebaseerd op doorbetaling tijdens de vakantieperiodes.

Betaling

Het tarief is gebaseerd op doorbetaling tijdens de vakantieperiodes. De volledige maandelijkse bijdrage dient maandelijks vooruit te worden betaald en moet dus voor de eerste van de maand overgemaakt zijn. U ontvangt twee weken voor de eerste van de maand een factuur. Bij een betalingsachterstand van meer dan één maand kan uw kind de toegang tot de speelzaal ontzegd worden. Dit in verband met de continuïteit van de peuterspeelzaal. Neemt u in geval van problemen tijdig contact op met Willeke Harteveld. Als uw kind voortijdig de peuterspeelzaal verlaat, dient u uiterlijk 1 maand van tevoren schriftelijk op te zeggen.