Tarieven per 1 januari 2024 (kinderopvangtoeslag mogelijk)

Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00. U dient dit bedrag aan de pedagogisch werker te geven gelijk met het volledig ingevulde inschrijfformulier. U krijgt een ontvangstbevestiging met een inschrijfnummer. Indien uw peuter niet direct geplaatst kan worden wordt hij/zij op de wachtlijst gezet zodra het inschrijfgeld door ons is ontvangen.

Tarieven 2024 (kinderopvangtoeslag mogelijk)

Het uurtarief is € 10,25.

Het maandbedrag voor de ochtenddagdelen is € 136,63 per maand gedurende 12 maanden bij één dagdeel per week.

Het maandbedrag voor het maandagmiddag is € 102,50 per maand gedurende 12 maanden bij één dagdeel per week.

Het tarief is gebaseerd op 40 weken. In de schoolvakanties is er geen peuterspeelzaal. We rekenen met vaste maandprijzen, dus de 40 weken wordt verdeeld over 12 maanden.  Op deze manier blijft uw maandbedrag elke maand gelijk, ook als er in een maand een schoolvakantie valt.

Berekening van één ochtend-dagdeel:  4 uur x 40 weken : 12 maanden = 13,33 uur per maand x €  10,25 = € 136,63 per maand.

Berekening van één middag-dagdeel:  3 uur x 40 weken : 12 maanden = 10,00 uur per maand x €  10,25 = €  102,50 per maand.

U kunt een uitgebreidere proefberekening maken bij de belastingdienst waar de kinderopvangtoeslag aangevraagd moet worden. Gegevens voor het invullen van de rekentool zijn:

  • Tarief: 10,25 per uur
  • Aantal uur voor 1 ochtend-dagdeel per week is 13,33 uur per maand
  • Aantal uur voor 2 ochtend-dagdelen per week is 26,66 uur per (2×13,33 uur)
  • Aantal uur voor 3 ochtend dagdelen per week is 39,99 uur per maand (3x 13,33 uur) enz…
  • Aantal uur voor 1 middag-dagdeel per week is 10,00 uur per maand

Kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie (Beide ouders moeten b.v. werken). Zie de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag (Belastingdienst).

Betaling

Het tarief is gebaseerd op doorbetaling tijdens de vakantieperiodes. De volledige maandelijkse bijdrage dient maandelijks vooruit te worden betaald en moet dus voor de eerste van de maand overgemaakt zijn. U ontvangt twee weken voor de eerste van de maand een factuur. Bij een betalingsachterstand van meer dan één maand kan uw kind de toegang tot de speelzaal ontzegd worden. Dit in verband met de continuïteit van de peuterspeelzaal. Neemt u in geval van problemen tijdig contact op met Willeke Harteveld. Als uw kind voortijdig de peuterspeelzaal verlaat, dient u uiterlijk 1 maand van tevoren schriftelijk op te zeggen.