Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

Met behulp van dit beleidsplan (onderdeel van het pedagogisch beleidsplan) wordt inzichtelijk gemaakt hoe we werken. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk- en speelomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.
Dit beleidsplan is geldig en operationeel vanaf 1 januari 2018.
Om tot dit beleidsplan te komen zijn aan de hand van het huidig beleid en de nieuwe wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) diverse gesprekken gevoerd met medewerkers.
Centraal stond hierin of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk- en speelomgeving.

Download hier het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid